Oferim consultoria i formació-acció a mida per alinear o realinear equips, organitzacions i xarxes en tres àmbits:

Image
Image

En un equip, organització o xarxa mai hi ha un únic propòsit. Treballem per identificar i aconseguir la coherència entre els diversos propòsits de la realitat organitzativa.

Image
Image

Els propòsits cristal·litzen en objectius. Treballem en la seva concreció perquè estructuri fulls de ruta, competències i jerarquies necessàries.

Image
Image

La col·laboració requereix incentius. Treballem per introduir de forma orgànica les pràctiques contrastades que incentiven processos de treball en xarxa.

Un dels elements que més ens diferencia és que ajudem a identificar i gestionar millor els recursos intangibles de l'organització.

Explícans els teus reptes i et fem una proposta sense compromís.

Contacta'ns per saber més detalls

També pots contractar algun producte tancat per provar
com treballem i el valor que aportem:

Mapa de Valor

Image

Taller de mapa de valor per assolir una visió de conjunt dels propòsits d'un àmbit, comprenent què s'aporta, amb quins rols, i detectant oportunitats per millorar el flux de valor de forma sistèmica.

Reflexió Estratègica

Image

Tallers per auto-avaluar l' adaptació al context, i determinar objectius i accions que millorin adaptació i resultats, alhora que orientin l' estructura i les dinàmiques de treball.

Protocol de Comunicació

Image

Taller per co-crear entre els implicats la millor manera de compartir la informació interna i externament: continguts, canals i protocols clars per a totes les persones i equips.

Cultura Efectiva

Image

Tallers per identificar la cultura efectiva de l'organització i reconèixer entre les persones àmbits clau en els quals tenim confiança, per identificar oportunitats de millora i agilitar la presa de decisions.